Světlo přední FORCE BRIGHT 1 dioda + baterie

289,- Kč (s DPH)

1 x 3 WATT bílá LED dioda
2 funkce: svícení + blikání
držák na řídítka: 25,4 - 31,8 mm
velikost: délka: 105 mm, šířka: 30 mm, výška: 30 mm
baterie: 4 x AAA mikrotužka v balení
snadná montáž na řidítka bez nářadí
hmotnost včetně držáku: 139 g

Přidat do košíku:

  • Výrobce: Force

1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'f136201.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from new_zen_orders_products opa, new_zen_orders_products opb, new_zen_orders o, new_zen_products p where opa.products_id = '1221' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1221' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]