Brýle 3F Xenon ll 1164

549,- Kč (s DPH)

Brýle 3F jsou vybaveny maximálními filtry pro potlačení UVA, UVB a UVC záření.
Rám vyrobený z Grilamidu.
Grilamid TR 90 je velmi lehký, pružný a odolný polyamid, který svými vlastnostmi předčí klasický polykarbonát nebo nylon a zásadním způsobem ovlivňuje komfort, bezpečnost a odolnost celého výrobku.

Přidat do košíku:

  • Výrobce: 3F Vision

1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'f136201.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from new_zen_orders_products opa, new_zen_orders_products opb, new_zen_orders o, new_zen_products p where opa.products_id = '411' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '411' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]