Brýle 3F Photochromic 1125

1199,- Kč (s DPH)

Brýle 3F jsou vybaveny maximálními filtry pro potlačení UVA, UVB a UVC záření.
Rám vyrobený z Grilamidu.
Brýle photochromic jsou vybaveny samozabarvovacími čočkami.

Fotochromatické čočky se ztmavují podle intenzity slunečního záření z kategorie 1 až do kategorie 3 podle aktuálních klimatických podmínek.

Přidat do košíku:

  • Výrobce: 3F Vision

1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'f136201.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from new_zen_orders_products opa, new_zen_orders_products opb, new_zen_orders o, new_zen_products p where opa.products_id = '384' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '384' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]